W sobotę 11 czerwca w obecności Burmistrza  Milanówka – pani Wiesławy Kwiatkowskiej, Przewodniczącej Rady Miasta – pani Małgorzaty Trębińskiej, siostrzenicy Henryka Witaczka – pani Joanny Prosińskiej – Giersz,  przedstawicieli Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego oraz kilkudziesięciu przybyłych na uroczystość gości, został oficjalnie otwarty Szlak Jedwabny Milanówka i okolic – ścieżka edukacyjno-historyczna.

Zebranych powitała prezes Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego – Honorata Kuraszkiewicz, która podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu.

Uczestnikom spotkania wręczono kolorowe przewodniki, opisujące poszczególne punkty szlaku, wzbogacone  archiwalnymi zdjęciami oraz mapką. Następnie wszystkich gości zaproszono do zwiedzania szlaku.  Pierwszą grupę oprowadzała pani Agnieszka Krzysiak – autorka przewodnika oraz pani  Joanna Prosińska – Giersz. Drugiej grupie towarzyszyła pani Ewa Noińska – była kierownik malarni w zakładach jedwabniczych oraz pani Barbara Giemczyńska  – wieloletni pracownik ośrodka naukowo-badawczego w Żółwinie.

Otwarciu szlaku towarzyszyły inne imprezy zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie w ramach festiwalu Otwarte Ogrody,m.in. Wystawa Malarstwa na Jedwabiu Twórców Milanowskich oraz zawsze cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty malowania na jedwabiu, które w tym roku zostały przeprowadzone w Ogrodzie  Sióstr  Urszulanek.

W ostatnim punkcie szlaku – w Ogrodzie dworu w Żółwinie na zwiedzających czekała wystawa autorstwa pani Grażyny Adamskiej poświęcona historii dworu oraz postaciom jego kolejnych właścicieli. Szczególne miejsce zajmowali wśród nich  prekursorzy polskiego jedwabnictwa – Stanisława i Henryk Witaczkowie.

Wszystkim uczestnikom wydarzeń zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie serdecznie dziękujemy za przybycie, zapraszamy również do samodzielnego zwiedzania Szlaku Jedwabnego Milanówka i okolic w dogodnym dla Państwa terminie!


Partnerzy