Stowarzyszenie angażuje się w projekty społeczne i edukacyjne związane z szerzeniem wiedzy o historii i tradycjach jedwabnictwa w Milanówku. Poprzez swoje działania pragnie przybliżyć postaci rodzeństwa Witaczków i ich działalności społecznej, kulturalnej i biznesowej na terenie naszego miasta a także całego kraju.

Działalność projektowa obejmuje tworzenie wystaw, spotkań, prowadzenie warsztatów i pokazów malowania na jedwabiu, opracowywanie i upowszechnianie materiałów archiwalnych, tworzenie wydawnictw edukacyjnych.

Współpracujemy z ośrodkami kultury, władzami samorządowymi, innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. W naszych działaniach kierujemy się otwartością, pragniemy angażować środowisko lokalne, pozytywnie zmieniać przestrzeń wokół nas.

Angażujemy się zarówno w projekty lokalne, jak i te, które swoim zasięgiem obejmują całą Polskę. Nasi odbiorcy pochodzą z różnych grup wiekowych, staramy się działać łącząc pokolenia.

Projekty zrealizowane

  • Łączy nas jedwab. Międzypokoleniowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego od lipca do grudnia 2016 r. Nasz projekt otrzymał najwyższą ocenę  w konkursie grantowym Programu Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Europa i My oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach projektu zorganizowaliśmy wystawę i pierwszy w Milanówku „JEDWABNY” MURAL!  Zgromadziliśmy różne środowiska i różne pokolenia, m.in. seniorów – byłych pracowników fabryki jedwabiu i młodzież szkolną i studencką. Poprzez nasze międzypokoleniowe działania chcieliśmy przywrócić pamięć o  lokalnym dziedzictwie kulturowym Milanówka: jedwabiu milanowskim i przemyśle jedwabniczym. Strona projektu: Łączy nas jedwab

 

  • Wystawa Dotyk Jedwabiu. Zorganizowana przez Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego  wystawa „Dotyk Jedwabiu” rozpoczęła swe podwoje na Festiwalu Otwarte  Ogrody w czerwcu 2016,  a następnie gościła przez dwa wakacyjne miesiące w Galerii Matulka. Swoje prace zaprezentowali: Danuta Olender, Ewa Noińska, Alicja Narbutt, Joanna Mokrzycka, Andrzej Niewolewski. Strona projektu: Wystawa Dotyk jedwabiu

 

  • Jedwabny szlak Milanówka i okolic w ramach projektu Fundacji Banku Zachodniego WBK Tu mieszkam, tu zmieniamProjekt polegał na stworzeniu szlaku edukacyjnego śladami miejsc związanych z historią jedwabnictwa w Milanówku i okolicach oraz postaciami założycieli Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej – Henrykiem i Stanisławą Witaczek, wzbogaconego o elementy gry edukacyjnej. Strona projektu: Jedwabny szlak Milanówka i okolic

 

  • Ogród jedwabny Stanisławy i Henryka Witaczków w ramach X Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku czerwiec 2015.Celem działania było zaprezentowanie lokalnej spuścizny historycznej i artystycznej, zainteresowanie środowiska lokalnego tematem jedwabnictwa, popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców miasta i odwiedzających Festiwal Otwarte Ogrody. Miejscem realizacji zadania była historyczna willa Józefina udostępniona na czas trwania festiwalu „Otwarte Ogrody”. Projekt miał formę realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Milanówek. Strona projektu: Ogród jedwabny Stanisławy i Henryka Witaczków

 

  • Milanowski jedwab – zgromadzenie i upowszechnienie materiałów na temat historii i rękodzieła jedwabnictwa polskiego. Muzeum Jedwabiu Milanowskiego. Zadanie polegało na zebraniu i opracowaniu materiałów związanych z historią produkcji jedwabiu w Milanówku w Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w latach 1928-1948, a także twórczością artystyczną malowania na jedwabiu przypadającą na lata późniejsze. Zgromadzone informacje są prezentowane na stronie internetowej Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego i w przyszłości posłużą do opracowania szczegółowej analizy dziedzictwa związanego z tematyką jedwabiu w Polsce a także do utworzenia stacjonarnego muzeum lub izby pamięci jedwabnictwa milanowskiego. Celem działania ma być uratowanie lokalnej spuścizny historycznej Milanówka oraz popularyzacja tej wiedzy wśród mieszkańców miasta, a także poprzez publikację internetową w środowisku internautów. Strona projektu: Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego

Partnerzy