„Łączy nas jedwab” – to międzypokoleniowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego od lipca do grudnia 2016 r. Nasz projekt otrzymał najwyższą ocenę  w konkursie grantowym Programu Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Europa i My i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Dzięki uzyskanemu w tym konkursie dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zrealizowaliśmy wiele ciekawych działań.

Zorganizowaliśmy m.in. wystawę i pierwszy w Milanówku „JEDWABNY” MURAL!  W naszym projekcie spotkały się różne środowiska i różne pokolenia, m.in. seniorzy – byli  pracownicy fabryki jedwabiu i młodzież szkolna i studencka.

Poprzez międzypokoleniowe działania chcieliśmy przywrócić pamięć o  lokalnym dziedzictwie kulturowym Milanówka: jedwabiu milanowskim i przemyśle jedwabniczym.  Wierzymy, że to kolejny etap na drodze do powstania stacjonarnego Muzeum Jedwabnictwa w Milanówku.

Uczestnicy projektu, zainteresowana historią Milanówka młodzież licealna i studencka, zebrali i zarejestrowali relacje byłych pracowników fabryki jedwabiu nt. ich pracy, historii fabryki i wzornictwa na jedwabiu używanego w fabryce w latach 1924 -1997. Młodzież i seniorzy wzięli także udział w przygotowujących do powstania wystawy międzypokoleniowych warsztatach historii lokalnej.

Na podstawie relacji byłych pracowników, które zostały utrwalone na nośnikach cyfrowych, a także dokumentów i eksponatów zgromadzonych przez Stowarzyszenie oraz udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Milanówku powstała wystawa Jedwabne Bogactwo Milanówka w czasach PRL-u, (tu relacja z otwarcia wystawy)  która została pokazana szerokiej publiczności we wrześniu 2016. Posłużyła także do przeprowadzenia zajęć i warsztatów dla uczniów z milanowskich szkół. Wystawa stanie się w przyszłości częścią składową ekspozycji stacjonarnego muzeum jedwabnictwa, a jej cyfrowa wersja jest już dostępna na stronie Wirtualnego Muzeum Jedwabnictwa.

Zwieńczeniem projektu „Łączy nas jedwab” było powstanie muralu o tematyce związanej z jedwabiem milanowskim w przestrzeni publicznej, w centrum miasta, obok budynku poczty. Mural został wykonany z pomocą mieszkańców Milanówka, m.in. młodzieży gimnazjalnej. Poprzedził go konkurs dla artystów plastyków na projekt muralu, który wygrała Maja Tomaszewska.

W sobotę 17 grudnia 2016 podczas Wigilii Miejskiej mural został uroczyście odsłonięty.

Mamy nadzieję, że nasz projekt pozwoli na ocalenie dokumentów i zbiorów pamiątek po fabryce jedwabiu rozproszonych w prywatnych domach i archiwach i przybliży mieszkańcom Milanówka, również młodemu pokoleniu, ważną część historii Milanówka, jakim było jedwabnictwo milanowskie.

DL_4_logotypy


Partnerzy