Milanowski jedwab: zgromadzenie i upowszechnienie materiałów na temat historii i rękodzieła jedwabnictwa polskiego.

logo_poziom_dlugi_bialy

Zadanie polegało na zebraniu i opracowaniu materiałów związanych z historią produkcji jedwabiu w Milanówku w Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w latach 1928-1948, a także twórczością artystyczną malowania na jedwabiu przypadającą na lata późniejsze. Zgromadzone informacje są prezentowane na stronie internetowej Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego i w przyszłości posłużą do opracowania szczegółowej analizy dziedzictwa związanego z tematyką jedwabiu w Polsce a także do utworzenia stacjonarnego muzeum lub izby pamięci jedwabnictwa milanowskiego.

strona_muzeum_ipadCelem działania ma być uratowanie lokalnej spuścizny historycznej Milanówka oraz popularyzacja tej wiedzy wśród mieszkańców miasta, a także poprzez publikację internetową w środowisku internautów. Projekt realizowano w ramach realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Milanówek Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych.

Celem projektu było kultywowanie tradycji milanowskiego jedwabiu i promowanie jej w świecie. Pogłębienie, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy w tym temacie. Produkcja jedwabiu milanowskiego to spuścizna lokalna, która wyróżnia Milanówek w skali Polski. Jeszcze nadal żyją osoby związane z produkcją i twórczością jedwabniczą, których wspomnienia i doświadczenia wymagają ocalenia od zapomnienia.

strona_muzeum_iphone5sMilanowskie wyroby, takie jak szale, apaszki, krawaty czy materiały na sukienki były ręcznie malowane, przez co miały charakter wyjątkowy. Używano indywidualnych wzorów a także unikatowych technik malowania, które należy utrwalić dla kolejnych pokoleń. Do niedawna brakowało jednolitego opracowania tematu, osoby zainteresowane musiały na własną rękę poszukiwać informacji. Pragnęliśmy wykorzystać nowe media i techniki, aby za ich pośrednictwem przybliżyć temat jedwabnictwa milanowskiego, w ten właśnie sposób powstała strona internetowa Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.


Partnerzy