Ogród jedwabny Stanisławy i Henryka Witaczków – projekt wykonany w ramach X Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku, czerwiec 2015.

Celem działania było zaprezentowanie lokalnej spuścizny historycznej i artystycznej, zainteresowanie środowiska lokalnego tematem jedwabnictwa, popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców miasta i odwiedzających Festiwal Otwarte Ogrody.

Miejscem realizacji zadania była historyczna willa Józefina udostępniona na czas trwania festiwalu „Otwarte Ogrody”. Projekt miał formę realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Milanówek.

Celem projektu było zaprezentowanie lokalnej społeczności materiałów historycznych dotyczących produkcji jedwabiu na terenie Milanówka, działalności Państwa Witaczków oraz historii Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej i Fabryki Jedwab Polski.

W ramach działań projektowych odbyły się :

  1. Wystawa pamiątek dotyczących działalności Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej we wnętrzu historycznej willi.
  2. Wystawa ubrań uszytych z jedwabiu milanowskiego w latach 70-80’oraz spotkanie z ich projektantem Jerzym Antkowiakiem.
  3. Wystawa prac malowanych na jedwabiu w wykonaniu studentów ASP w Warszawie
  4. Wystawa listów poświadczających pomoc udzielaną przez rodzeństwo Witaczków podczas II wojny światowej.
  5. Prelekcja na temat działalności gospodarczej i społecznej Henryka i Stanisławy Witaczków (p.Joanna Giersz)
  6. Inscenizacja teatralna w wykonaniu uczniów Gimnazjum Społecznego MTE dotycząca osiedlenie się rodziny Witaczków w Milanówku.
  7. Projekcja filmu „Henryk Witaczek – wizjoner, który stworzył jedwabnictwo w Polsce” autorstwa uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Milanówku, archiwalnego filmu „Hodowla jedwabników” oraz fotokastu „Życie jedwabiem otulone” autorstwa uczniów Gimnazjum Społecznego MTE.
  8. Otwarte warsztaty malowania na jedwabiu techniką „na ramkach”
  9. Pokaz malowania na jedwabiu w wykonaniu malarek z Milanówka
  10. Kiermasz prac malarskich na jedwabiu

Podczas 2 -dniowych spotkań wystawę obejrzało 500 osób, ponad 100 uczestniczyło w warsztatach malowania na jedwabiu.

Galerię poświęconą temu wydarzeniu możecie Państwo znaleźć na stronie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.


Partnerzy